Birleşik DevrimANALİZ

Birleşik Devrim

Türkiye ve Kürdistan devriminin birleşik karakterde olması gerektiği ve olacağı, her iki ülkenin devrimci hareketleri arasında uzun yıllar süren tartışmalardan…

Birleşik Devrimi ÖrgütlemekGÜNCEL

Birleşik Devrimi Örgütlemek

Türkiye ve  Kuzey Kürdistan coğrafyasında yaşanan gelişmeler düşünüldüğünde, birleşik devrimin güncelliği her geçen gün kendini daha yakıcı bir ihtiyaç olarak…

Tarihi 15 Ağustos atılımı ve yarattığı sonuçlarGÜNCEL

Tarihi 15 Ağustos atılımı ve yarattığı sonuçlar

Büyük Zindan Direnişinin 12 Eylül faşist askeri rejimine karşı direnme kararı verdiğini ve herkesi direnişe çağırdığını duyurdu. Bu temelde iki…

Türkiye ve Kürdistan’da son siyasal gelişmelerGÜNCEL

Türkiye ve Kürdistan’da son siyasal gelişmeler

Türkiye işçi sınıfı ve emekçiler faşist iktidarın sömürüsü altındadır. AKP-MHP faşist iktidarı ekonomik krizin yarattığı sonuçlarla baş etmek, ekonomik krizin…

73. Ferman, 3 Ağustos Şengal Ezidi SoykırımıTOPLUM

73. Ferman, 3 Ağustos Şengal Ezidi Soykırımı

Her toplumun dini inancı vardır. İnsanların ve oluşturdukları toplumların doğaüstü ve kutsal güç olarak gördükleri varlıklara, Tanrı veya tanrılara inancı…

Kıdem Tazminatı, işçilerin yüz yılı aşkın süredir verdikleri mücadele ile elde ettikleri önemli bir kazanımEMEK

Kıdem Tazminatı, işçilerin yüz yılı aşkın süredir verdikleri mücadele ile elde ettikleri önemli bir kazanım

Kıdem Tazminatı; 1475 sayılı yasanın 14.maddesinde belirtilen asgari bir çalışma süresini dolduran işçinin iş sözleşmesinin kanununda sayılan nedenlerden birisiyle son…

Kapitalist sistem ve onun ideojilerinden biri olan ulus devlet teorisi git gide zayıflamaktadırGENÇLİK

Kapitalist sistem ve onun ideojilerinden biri olan ulus devlet teorisi git gide zayıflamaktadır

Zayıflayan sistemler kendisini kurtarmanın yolunu faşizmi kurumsallaştırmakta aramaktadır. Bundan kaynaklı faşizm bir yaşam biçimi haline getirilmek isteniyor ve toplumlara bu…