Kadın kırımına karşı direniş ve İstanbul SözleşmesiKADIN

Kadın kırımına karşı direniş ve İstanbul Sözleşmesi

Tüm bir toplumu nefessiz bırakma operasyonlarının ardı arkası gelmiyor. İçerde çok yönlü saldırı, dışarda işgal ve fetih olarak süren bu…

Dış ve iç savaşlarANALİZ

Dış ve iç savaşlar

Savaşlar karşısında izlenecek politika işçi sınıfının ve ezilen halkların devrimci politik güçleri arasında daima bir tartışma, çoğu kez de ayrışma…

Çökmeye doğru giden ABD hegemonyasıDÜNYA

Çökmeye doğru giden ABD hegemonyası

ABD hegemonyasının çöktüğü, artık genel kabul gören bir olgudur. Ama mesele artık herkesin gördüğünü görmek değil, bunun ne anlama geldiğini…

“Dünya Barış Günü” Vesilesiyle Kapitalizm-Savaş Ve Barış üzerine!TOPLUM

“Dünya Barış Günü” Vesilesiyle Kapitalizm-Savaş Ve Barış üzerine!

Nazilerin Polonya işgali olan 1 Eylül 1939, 6 yıl süren ve 60 milyona yakın insanın ölümü, milyonlarca insanın  yaralı ve sakat…

Birleşik DevrimANALİZ

Birleşik Devrim

Türkiye ve Kürdistan devriminin birleşik karakterde olması gerektiği ve olacağı, her iki ülkenin devrimci hareketleri arasında uzun yıllar süren tartışmalardan…

Birleşik Devrimi ÖrgütlemekGÜNCEL

Birleşik Devrimi Örgütlemek

Türkiye ve  Kuzey Kürdistan coğrafyasında yaşanan gelişmeler düşünüldüğünde, birleşik devrimin güncelliği her geçen gün kendini daha yakıcı bir ihtiyaç olarak…

Tarihi 15 Ağustos atılımı ve yarattığı sonuçlarGÜNCEL

Tarihi 15 Ağustos atılımı ve yarattığı sonuçlar

Büyük Zindan Direnişinin 12 Eylül faşist askeri rejimine karşı direnme kararı verdiğini ve herkesi direnişe çağırdığını duyurdu. Bu temelde iki…

Türkiye ve Kürdistan’da son siyasal gelişmelerGÜNCEL

Türkiye ve Kürdistan’da son siyasal gelişmeler

Türkiye işçi sınıfı ve emekçiler faşist iktidarın sömürüsü altındadır. AKP-MHP faşist iktidarı ekonomik krizin yarattığı sonuçlarla baş etmek, ekonomik krizin…

73. Ferman, 3 Ağustos Şengal Ezidi SoykırımıTOPLUM

73. Ferman, 3 Ağustos Şengal Ezidi Soykırımı

Her toplumun dini inancı vardır. İnsanların ve oluşturdukları toplumların doğaüstü ve kutsal güç olarak gördükleri varlıklara, Tanrı veya tanrılara inancı…

Kıdem Tazminatı, işçilerin yüz yılı aşkın süredir verdikleri mücadele ile elde ettikleri önemli bir kazanımEMEK

Kıdem Tazminatı, işçilerin yüz yılı aşkın süredir verdikleri mücadele ile elde ettikleri önemli bir kazanım

Kıdem Tazminatı; 1475 sayılı yasanın 14.maddesinde belirtilen asgari bir çalışma süresini dolduran işçinin iş sözleşmesinin kanununda sayılan nedenlerden birisiyle son…