Çökmeye doğru giden ABD hegemonyası

Çökmeye doğru giden ABD hegemonyası

ABD hegemonyasının çöktüğü, artık genel kabul gören bir olgudur. Ama mesele artık herkesin gördüğünü görmek değil, bunun ne anlama geldiğini…

Kapitalist Eğemenliğin Sembolleri Devriliyor

Kapitalist Eğemenliğin Sembolleri Devriliyor

Ayak takımı dediğiniz, kaba saba erkekler ve kadınlardır. Onların na-sırlı ellerinden ve hoyratlıklarından söz eden edebiyat eserleri çoğunluğa hoş gelir.…

Demokratik Haklar Mücadelesi ve Magna Carta

Demokratik Haklar Mücadelesi ve Magna Carta

15 Haziran 2020, Latincede Magna Carta olarak adlandırılan Büyük Ferman’ın 805. yıldönümü. İngiltere’nin sosyal ve politik gelişimde belli bir öneme…

8 Mayıs 1945, Hitler faşizminin tarihin çöplüğüne atıldığı gün

8 Mayıs 1945, Hitler faşizminin tarihin çöplüğüne atıldığı gün

8 MAYIS 1945, STALİN ÖNDERLİĞİNDEKİ KIZIL ORDUNUN HİTLER FAŞİZMİNİ TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE GÖMDÜĞÜ GÜNDÜR! İkinci emperyalist paylaşım savaşı 1 Eylül 1939…

Covid-19 salgını: Burjuvazinin iğrenç yüzü

Covid-19 salgını: Burjuvazinin iğrenç yüzü

Kapitalist sistemin dünyayı acımasızca sömürüsü, yaban hayatın düşüncesizce yok edilişi, hesapsız büyüyen mega kentler, tüketilen vahşi yaşam kaynakları… Sonuç, her…

“Korona krizi“ değil, kapitalizmin krizi

“Korona krizi“ değil, kapitalizmin krizi

Koronavirüs salgını dünya çapında insanlığı tehdit eden bir tehlike boyutlarına ulaştı. Bu virüs türünün kaynağı konusunda çeşitli tez ve olasılıklar…

Rojava devrimini enternasyonalist ruhla savunmak

Rojava devrimini enternasyonalist ruhla savunmak

Son 10 yıldır Güney Amerika’dan Ortadoğu’ya ezilenlerin isyan halinde olduğunu görüyoruz. Sadece sömürgeleştirilen ülkeler değil, emperyalist kapitalist metropoller de birçok…

Kapitalizm can çekişiyor faşizm yıkılacak

Kapitalizm can çekişiyor faşizm yıkılacak

Dünya Dünya, Ortadoğu ve ülke siyasetine dönük bir değerlendirme yapacaksak ilk gündem korona virus gündemidir.  Yaşanan pandemi adım adım dünyanın…