PKK ve Haki Karer gerçekliği

PKK ve Haki Karer gerçekliği

Oluş doğuş tutunma süreçleri her zaman risk taşır. Çocuk doğuş yaparken hayatta kalırımı kalmaz mı doğuş yaptığı ortamın durumuna göre değişir. Doğuş yaptığı ana toprağında yaşam çoraklaşmış toprak yüzeyinde biten her şey kendi hakikatine de yabancılaşmış tanınmaz durumda ise tutunmak hiçte kolay olmayacaktır. PKK gerçeği birazda başlangıç buluşmasının böyle gerçekleştirmiş oldu. Kürdistan anavatan kucağı yaşanamayacak kadar kendinde yabancılaşmış ve kendisine kocalık görevi gören dört barbar kocanın elleri altında lime lime edilmişti. Kürdistan anavatan olmaktan çıkarılmış, Kürdistan anavatan üzerinde tüyen her canlı varlık boy verdiği, filizlendiği an ihanet teslimiyet içindeydi. İşte böyle bir an içinde doğuş oluş gerçekleştirmek tutunabilmek çıkış sahibi olmak hiçte kolay değildi. Galiba bundan olacak ki PKK zor doğuşun hareketidir denilmektedir. PKK’li olanlarda bu zor oluşun fedailerdir.

Haki gerçeği PKK’dir, PKK Hakidir. Böyle olacak ki Hakinin şahadetti duyulduğunda Önder Abdullah Öcalan yarım gitti demesi de bundandır. Haki Kürdistan topraklarında ihanet yabancılaşma kendini tanımıyan hakikat içinde yeni direnişin doğuşuydu. Tutunma başlangıcıydı. Tutunma başladığı an Kürdistan anavatan toprağında yeni başlangıç adımda atılmış oldu. Bu doğuşla yeni devrimci sosyalist yaşam  pratikleştikçe o kendinde yabancılaşanlar gün gün yabancılaşmanın farkına varmanın bilinciyle Haki etrafında yoldaş oldular. Bu yoldaşlık güveniyle  direniş odağı oldular. Hakki yoldaşlık adanmışlık enternasyonalizm hakikatıydı. Bu hakikat 40 yıl sonra Rojava’da gerçekleşen devrim buluşmasıyla  Hakinin başlangıç adımının nedenli doğru olduğunu gösteren örnek olmaktaydı.

Eğer bugün PKK hala ayakta duruyorsa, bu Haki Hakikatinin Kürdistan’la doğru buluşması, başlangıç yapması sayesindedir. Haki Hakikattı neydi peki? Bir toplumsallık iki evrensellikti. Yani sömürge Kürdistan kurtuluşu ilk adımda halklarla buluşmaydı. Devrimin ezilen sömürge ulusun kurtuluşundan geçeceğini görmesiydi. Hakinin ilk yoldaşı olan Kemal Pirin veciz tanımıyla Kürdistan devriminden Türkiye devrimini görüyorum öngürüsünün gerçekleşmesiydi. Bundan olacak ki, karanlık sömürgecilik karşısında iki halkın ayrı evlatları ilk  yoldaşlığını gerçekleştirdiği an itibariyle, Kürdistana ilk adımı atmış olanda Haki olmaktaydı. Haki bu  adımla sömürgeciliğinin yaratmış olduğu köle Kürde karşı nasıl azad olunacak bir kürt olması gerektiğini gösteren ışık aydınlıktı. Sömürgeciliğin karanlık tünelinde yol alırken daha bir güven, ittikat, inanma gelişerek yeni özgür insan olma bilinciyle  amaca kilitlenme kararlılığıyla, kör karanlık içinde engel olan ne varsa dövüşe dövüşe savaşa savaşa kendi irin ihanet gerçeğinde militan doğuşunu gerçekleştirmeydi. Özgür yeni insan olmanın yoldaşlığı örülmekteydi. Bu başlangıç adımların buluşma zaman saatti ilerledikçe gün gün artar çoğalarak özgür Kürdistan özgür halkların doğuşuna evrilmekteydi. Köle toplum karşısında direnişçi toplumun nasıl olması gerektiğini gösteren örnek olmaktaydı.Bu örnek gün gün güven verdikçe köle toplumun teslimiyetçi ruhu karşısında direnişçi toplum bilincinin ahlaki politik ağı örülür olmaktaydı. PKK yoldaşlığı, bu emek paylaşım dayanışma özverisiyle şekil buldu, özgür insan erdemliliğine ulaştı. Yeni oluşan ahlaki bedenin kılcal damarlarında  politik kan dolaştıkça yaşam canlanmaktaydı. Canlanan yaşam özgür insan doğuşlarına vesile olmaktaydı. Haki arkadaş gibi ve ilk Antep komün evi örneğinin her söz arasında hala verilmesi de  bundandır. O komün evi özgür insan emeğinin nasıl  katık edilerek  özgür insan doğuşuna dönüştüğüne dair örnektir. Bu örneğin hep  taze tutulmasında bundandır.

Evrensellik denilince de Haki akla gelir ve büyük bir gururla ilk enternasyonal kurucu üyemiz denilir. PKK  enternasyonalizm gerçekliği Antepte başlangıç buluşmasını gerçekleştirendir. Bugün  dünyalı olması bu başlangıçladır. Teori giridir. Bu giriliğin sadeleşmesi ancak yapılacak resime her bir kalem fırçasının değmesiyle gerçekleşir. Haki bir nevi ilk attığı adımla gri rengin pratik ressamı oldu. Şahdettiyle çıkarmak istediği tablonun ana şeması oldu. Bu şema yaşamalı denilerek ilk görev haki yoldaşlığına karşı görevdir sözüyle ihanette sıkılan kurşun oldu. Hz.İbrahimin Babil işbirlikçi nemrutta karşı başkaldırdığı kör noktaydı bu ilk kurşunun sıkıldığı  yer ve mekan. Hz. İbrahim nasıl ki büyük puttu kırmakla özgürleşme işine dört elle sarıldıysa ikibinbeşyüz yıl sonra İbrahim ardıları da Hilvan Siverekte Süleymancı Bucak aşiretlerine karşı çağdaş nemrut ajan kompradorlara karşı başkaldırı içindeydiler. Hakkice direnişe geçme kararlılığındaydılar. Kendini tanrı yerine koyan bu çağcıl nemrutlara karşı yeniden  direnişin militanlığın çıkışı olmaktaydılar. Haki bize büyük düşünmeyi öğreti eylemde büyük olmalı  PKK bu eylemle ana rahiminde doğuş gerçekleştirmeli denilerek ebelik yapma görevini üstlenmiş oldular. Doğuşun zor sancılı olacağı kesinlik düzeyindeydi. Ama Haki anısına bağlılıkta başkacada anlam yerini bulamamaktaydı. Haki başlangıçtı. Başlangıç devam etmeliydi. Bu kararlık inanmayla ilk sıkılan kurşun ihanette sıkılan kurşun oldu. Bu kurşunla ihanet geriledikçe Kürdistan anavatanın özgür çocuğu çocukları  gün gün çoğalıp artar oldu. Bir filozofun deyimiyle vatan kanla sulanmazsa o vatan bir daha özgür hakikatına dönüş yapmaz gerçeği yaşanılarak deneyimlenerek yaşanılan oldu. Cuma Tak, Halil Çavgunların katledilmeleri,vahşet düzeyinde patoslara atılması bu çağcıl nemrutların behude son çırpınışları olmaktaydı. Artık ateşin çocukları uyanmış yolla düşmüşlerdi. Değil bu vahşetler katliamlar hiç bir güç hakiyle başlayıp devamcılarıyla kesintiye uğratılamazdı. Mazlum doğan Dörtler ve temmuz direnişçileri Hayri, kemal, Ali çiçek, Akifler bu canlılığın ateş çocuklarıydı. Ateşin çocukları Amed kör zindanında ikinci köle kürdün paslı halkalarını bir bir kırarken özgür toplumun özgür insanların birer abidesi olmaktaydılar. Hakikce yoldaşlığın soylu örnekleri olarak özgür kürt gerçeğin hakkikat bağı olmaktaydılar. 1984  Agit komustasında taçlanan direniş bugün dört parçada buluşmuş yaşamın ahlaki duruşu   olmuşsa bu haki ve ardılı olan yoldaşların bize bıraktıkları mirası sayesindedir.

Devrimciler ölmez yaşar pratiğin adıdır Haki.

Haki  ve direnişiyle bizlere örnek olan bu büyük şehitlere  binlerce kez selam olsun

Şehit namırın

Yasasın halkların kardeşliği

Biji Bratti Bımere köleti